Vattenrening

Vi utför gärna en kontroll av vattenkvaliteten på er villa eller anläggning. En bristande vattenkvalitet kan orsaka skador på rör, porslin eller tvätt. Har man t.ex. surt vatten (PH-värde lägre än 7) kommer vattnet fräta på kopparrören och tillslut orsaka sprickor som kan leda till vattenskada. Vattnet kan också bli missfärgat av ärgningar från rören. Har man järn/mangan i vattnet blir porslin eller tvätt missfärgat av vattnet. Andra olägenheter kan vara radon, lukt, humus m.m. Vi arbetar ihop med Filtrena dit vi skickar tagna vattenprov, de utför en analys och återkommer med vilka olägenheter vattnet har och vilken åtgärd som behövs.

Kontakta oss

Rörteknik Per Jönsson

Siggaskog 1, 576 97 VRIGSTAD